Városi séta (15)
A változó koroknak, politikai rendszereknek köszönhetően Csíkszereda egy több központú város. Ezt impozáns épületei jelzik. Központnak számít a Vár tér, amelyet régi épületek, mint a Mikó vár, a polgármesteri hivatal, a törvényszék épülete vesznek körül, de központként tartják számon a kommunista diktatúra idején épített Szabadság teret és környékét is a megyeházával, a Szakszervezetek Művelődési Házával.
Igazából központnak azt szokták nevezni, ahol mozgás, élet, állandó lüktetés van. Ebből a szempontból kihagyhatatlan a sétáló utca, régi polgári házaival, szórakozóhelyeivel.
A fő terek mellett a város fejlesztésével párhuzamosan több kis térrel is gazdagodott a város. Fontosabb középületek, templomok mellett találjuk meg azokat. Rendszerint főként helyi alkotók köztéri szobrai, zöldövezetek, játszóterek, szökőkutak teszik ezeket a tereket barátságossá.

Oszd meg ismerőseiddel:


Barangolás indítása

Testvériség sugárút

Barangolás indítása

Petőfi Sándor utca felső része

Barangolás indítása

1956-os tér, Petőfi Sándor utca: a sétálóutca felső fele

Barangolás indítása

Petőfi Sándor utca: a sétálóutca közepe

Barangolás indítása

Majláth Gusztáv Károly tér

Barangolás indítása

Petőfi Sándor utca: a sétálóutca alsó része

Barangolás indítása

Kalász negyed / Szent Ágoston tér

Barangolás indítása

Márton Áron utca

Barangolás indítása

Csíksomlyó: kegytemplom

Barangolás indítása

Csobotfalva, katolikus templom

Barangolás indítása

Gál Sándor tér

Barangolás indítása

Szabadság tér

Barangolás indítása

Temesvári sugárút

Barangolás indítása

Jégpálya negyed / Vákár Lajos műjégpálya

A túra állomásai
Testvériség sugárút

A városközpont határrészén járunk. Innen még jól látszik a hangulatos Vár tér, illetve az ellenkező irányba nézve Csíkzsögöd polgári házai is csalógatóak lehetnek. Innen szemlélve a várost, már látható a központot körbegyűrűző szocreál betonrengeteg is, és a Hargita Megyei Rendőrség épülete felé vezető Temesvári sugárút, mely a Tudor Vladimirescu negyed főutcája.

Vár tér

Régen a Vár tér nemcsak a város, hanem az egész megye közigazgatási központja volt. Itt láthatóak a város legfontosabb épületei, intézményei: a polgármesteri hivatal, a Mikó-vár, a törvényszék, a régi főtörvényszék épülete, melyben ma a Megyei Kórház Fül-Orr-Gégészet Osztálya működik.
Ez a tér Csíkszereda régi központja, ám még ma is igen forgalmas, hiszen közkedvelt helyszíne különféle kulturális, szabadidős rendezvényeknek.
A város mai elrendezését tekintve, ez a városrész már nem Csíkszereda szó szoros értelmében vett központja, annak inkább a határán helyezkedik el, hiszen, míg a térről egyik irányba a központ fele haladhatunk, addig a Vár tér másik oldalát a Tudor Vladimirescu negyed illetve Csíkzsögöd határolja.
Az utóbbi években jelentős átalakításokat végeztek a téren, melynek következtében a Mikó-vár jóval hangsúlyosabbá, láthatóbbá vált. A téren található játszótér valamint szökőkút új építésű. A tér átrendezésének köszönhetően a vár előtti park is jóval szellősebbé, rendezettebbé vált. A térrendezést követően a váron teljeskörű feljavítást végeztek, ami szintén javított a tér arculatán.

Petőfi Sándor utca felső része

A Vár térről Észak fele haladva a Petőfi Sándor utcába érkezünk, mely több műemléképületet magába foglaló utca. Csíkszereda két fő tengelye közül, ez az utca menekült meg a szocialista korszak bontási hullámaitól. 1997-ben sétálóutcává alakították át. Az utca felső részén a Szovjet Katonák Emlékműve fogadja a látogatót, de rögtön mögötte, a gesztenyefák árnyékából előtűnik a Petőfi Sándor Általános Iskola, a régi Polgári Leányiskola impozáns épülete.

1956-os tér, Petőfi Sándor utca: a sétálóutca felső fele

Az 1956-os magyar forradalom ötvenedik évfordulóján állították a tér központi részére Ercsei Ferenc helyi szobrász Gloria Victis című alkotását, közvetlenül a tér korszerű átalakítását követően. A térről több hangsúlyos épület is látható, mint a Pál Gábor féle ház, (Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának székhelye) az 1904-ben épült Vigadó épülete, illetve az 1902-ben épült ingatlan, Dr. Bochor Béla háza, mely szép példája a szecessziós stílusnak.
2006 óta ezen a téren szervezik az október 23-i megemlékezéseket.

Petőfi Sándor utca: a sétálóutca közepe

A Petőfi utca központi részéről rálátás nyílik, nemcsak néhány régi polgári házra, hanem a Majláth Gusztáv Károly térre is, mely annak ellenére, hogy a szocializmus jegyeit őrzi, mégis hangulatos, ugyanakkor forgalmas része a központnak.
Itt található a Felső Maros és Olt Múzeum, az egykori mozi épülete, melynek átalakítása éppen most zajlik valamint a Tulipán áruház is, a Csíki-medence egyetlen nagyáruháza, mely 1974 óta fogadja a vásárlókat. Két impozáns műalkotás is jellemző eleme e térnek: a moziépület homlokzatán látható hatalmas márványmozaik, illetve a tér központi részén található Milleniumi szobor.

Majláth Gusztáv Károly tér

A Majláth Gusztáv Károly teret 2012-ben újították fel. Ez a munkálat része annak a hatalmas városrendezési projektnek, mely magába foglalja a teljes városközpont felújítását. A térrendezés eredményeként a város központi arculata teljesen megváltozott. Ez a tér összekötő kapocsként működik a régi és az új városközpontok között. Az átmenet nem zavaró, éppen ellenkezőleg, az utcaközvezettől, a megvilágításon át, a városi bútorelemegig egységes kép fogadja a látogatókat.

Petőfi Sándor utca: a sétálóutca alsó része

A sétálóutca végéhez érkezve gyönyörű polgári házakat csodálhatunk meg, melyek állapota sajnos nagyon leromlott. Itt látható az eklektikus és szecessziós jegyeket viselő Cseh István-féle ház, mely jelenleg étteremként működik. Itt található az egykori Hirsch Hugó szanatórium épülete, ahol Csíkszék legmodernebb szanatóriuma működött 1940-ig, illetve itt látható Pototzky Pál háza is, aki a XX. század első felének egyik legismertebb csíkszeredai egyénisége volt. Az örmény származású kereskedő bevételeinek jelentős részét fordította a város társadalmi életének – főleg a labdarúgócsapat, a dalárda és a színtársulat – támogatására.

Kalász negyed / Szent Ágoston tér

Ez a tér a szomszédságában levő Szent Ágoston templomról kapta a nevét, Csíkszereda legújabb római katolikus templomáról, bár annál régebbi városrendezést idéz. Funkciója, a város zöld övezeteinek gyarapítása mellett kettős: egyrészt elválasztja a régi városközpontot a domra épült lakóteleptől, a Kalász negyedtől, ugyanakkor pihenési lehetőséget nyújt a negyedbe vezető hosszú lépcsősort megmászni készülő járókelők számára.
Erről a térről látszik Csíkszereda első komolyabb ipari létesítménye, a XIX. század második felében alapított sörgyár épülete is.

Márton Áron utca

A Márton Áron utca a gimnáziumról kapta nevét. Ez köti össze Csíkszereda központját Taplocával, illetve a Csíksomlyóra vezető Szék úttal. Itt is látni néhány régebbi, polgári időket idéző épületet, többségük azonban újkeletű. Az iskola, mely a régi csíksomlyói ferences alapítású oktatóintézet Csíkszeredába költöztetett utódja, teszi látványossá ez a városrészt. A XX. század elején szecessziós stílusban épült monumentális épületet a közelmúltban újították fel, illetve parkját is átrendezték. Egyike azon épületeknek, mely messzi távolból is jól kivehető, a Csíkszeredába Kolozsvár irányából közlekedő utazók számára például határozottan csalogató lehet.

Csíksomlyó: kegytemplom

Tágas, szellős tér fogadja a csíksomlyói kegytemplomba látogatókat, akik ebben a nyugodt környezetben elidőzve megpihenhetnek. Innen látható a kegytemplomhoz csatlakozó ferences kolostor, illetve, a templommal szemközt előtűnik a Pretórium épülete is, amely egykor Csík-, Gyergyó- és Kászonszék székháza volt.
Ez a tér azonban nem mindig ilyen csendes, nyugodt – ünnepi szentmiséket tartanak itt, illetve, a csíksomlyói pünkösdi búcsú egyik legfontosabb helyszíneként is szolgál. A pünkösdi zarándoklatok alkalmával több százezren fordulnak meg ezen a helyen.

Csobotfalva, katolikus templom

A Csíki havasok és a Nagysomlyó lábánál elhelyezkedő Csobotfalván található a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom, mely a XIV. század elején csík legfontosab temploma volt. A ma látható neobarokk templomnak minden bizonnyal Árpád-kori előzményei lehettek – erre engednek egyértelműen következtetni a közelmúltban végzett régészeti kutatások eredményei.
A plébániatemplom a csíksomlyói pünkösdi búcsú egyik fontos helyszíne. Búcsúsok százai, elsősorban a moldvai csángók töltik itt a szombatról vasárnapra virradó éjszakát. Pünkösd szombatján a templomban csángó misét tartanak.

Gál Sándor tér

A városközpont szélén található kis tér a benne található Gál Sándor szoborról kapta a nevét. Bár játszótérrel és kellemes zöld övezettel szabályosan elrendezett térről van szó, az elsősorban átjáróként funkcionál. A teret tömházak veszik körül, de innen már lászik a város új központja a Szabadság térrel, ugyanakkor innen ellátni a lakótelepek irányába is. A tér közelében található a Nagy Imre Általános Iskola, valamint közvetlen szomszédságában a megyei pénzintézetek.
A tér elsősorban a gyerekek kedvelt helye, de minden év március 15-én megtelik a 48-as szabadsáharc ünnepi megemlékezésein résztvevőkkel is.

Szabadság tér

A közelmúltban újjávarázsolt Szabadság tér 1976-ban jött létre a nagy városközpont-átalakítás eredményeként. A helyiek által tapstérként emlegetett tágas tér új burkolatával, világító elemeivel, városi bútorzatával, leendő borvízkútjával egy hangulatosabb hely kíván lenni, ahol szívesen elidőznek a járókelők. Környezetében fontos intézmények találhatók, mint a megyeháza és prefektúra közös épülete, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karainak otthont adó egykori Hargita szálloda épülete vagy a megyházával szemközt látható Szakszervezetek Művelődési Háza, illetve ez utóbbi mellett a Nagy István Zene- és Képzőművészeti Líceum is látható. A teret egyik oldalán a Kossuth utca határolja, Csíkszereda régi főutcája, a Város Köze, az egykori vásáros hely, amelyet Csíkszereda szisztematizálásakor bontottak le. Számos régi középület és kétszintes polgári ház helyére épült a mai tömbházsor.

Temesvári sugárút

A város egyik fontos tengelyét jelentő Temesvári sugárút a Szabadság teret elhagyva a Tudor Vladimirescu lakónegyed irányába vezet. Mellette a város jelentős intézményei, épületei láthatók. A Nagyparkkal szemközt a közadakozásból és közmunkából épült egykori Városi Művelődési Ház látható. Az 1961 és 1963 között emelt épület ma a város színtársulatának, a Csíki Játékszínnek ad otthont. Az épület jobb oldali szomszédságában található Hargita Megye Tanácsának Kulturális Központja. A park felőli oldalon látható a görög-keleti, korábban görög-katolikus templom, mely 1938 és 1940 között épült Berek Ferenc építész tervei alapján. A park szélénél Az ismeretlen katona emlékműve látható, melyet a második világháborű hősi román halottainak tiszteletére állítottak.

Jégpálya negyed / Vákár Lajos műjégpálya

A Nagyparkkal szemközt található a Vákár Lajos műjégpálya, melyet 1968-ban kezdtek el építeni. A pálya előtt látható szobrot, Tőrös Gábor nagybányai szobrászművész alkotását a csíki hoki 50. évfordulóján, 1979 őszén leplezték le. A létesítmény 1999-ben vette fel Vákár Lajos egykori jégkorongozó, edző nevét. Forgalmas helye ez a városnak, hiszen a jégkorong tömegeket vonz errefelé nemcsak a városból, hanem messze vidékekről is.
Az épület jobb oldali szomszédságában szálloda található.